Várják a javaslatokat a kerületi díjazottakra
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete alapján meghirdeti az alábbi kerületi díjakat:
2017-01-18

DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉS
Budapest XXII. kerület - Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep - Díszpolgára címben a kerületért végzett tevékenységükkel kiemelkedő életművet létrehozó, vagy a kerület polgárai számára különösen jelentős tevékenységet végző személyek részesülhetnek. A címben évente egy fő részesülhet.
A kitüntetés adományozásáról a díszpolgári kitüntetésben korábban részesült személyekből álló kuratórium javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
A kitüntetés átadására a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen június 21-én kerül sor. A díszpolgár személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2017. március 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre: Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉS-re”

SZABÓ GYULA-DÍJ
A díj a kerületi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai, vagy tagjai, valamint bármely más kerületi lakos számára adományozható, akik a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végeztek.
A díj életműért is adományozható. A díj évente egy személy részére adományozható. A díj átadására a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen június 21-én kerül sor. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2017. március 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre: Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „SZABÓ GYULA-díjra”

ZÁBORSZKY NÁNDOR-DÍJ
A díj azon természetes, vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület közbiztonságának javítása érdekében, vészhelyzet elhárítása során kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. A díj évente egy személynek adományozható. A díj átadására a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen június 21-én kerül sor. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2017. március 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre: Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „ZÁBORSZKY NÁNDOR-díjra”

AZ ÉV BUDAFOK-TÉTÉNYI VÁLLALKOZÓJA DÍJ
A díj azon kerületi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vezető tisztségviselője részére adományozható, aki legalább 3 éve sikeresen működik, stabil, eredményes gazdálkodást tud felmutatni, a kerületben szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség, aki tevékenységével hozzájárul a kerület fejlődéséhez, hírnevéhez és a kerületi vállalkozások megbecsüléséhez. A díj azon vállalkozó részére ítélhető oda, aki a közterheket maradéktalanul megfizette, illetve ellene büntetőeljárás nincsen folyamatban. A díj évente egy vállalkozó részére adományozható. A díj átadására a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen június 21-én kerül sor. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2017. március 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre: Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „AZ ÉV BUDAFOK-TÉTÉNYI VÁLLALKOZÓJA díjra”

TISZTA, VIRÁGOS KERÜLETÉRT DÍJ
A cím azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület tisztaságának megőrzése, környezetünk szépítése és egészségesebbé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.
A díj az alábbi kategóriákban nyerhető el:
a) családi ház és környezete
b) utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebb, nagyobb egysége
c) balkonok, erkélyek
d) intézmények, vállalatok, egyházak
e) önkormányzati fenntartású intézmények
Az a)-d) kategóriákban az első három helyezett, az e) kategóriában egy helyezett kaphat díjat. A díj átadására a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen június 21-én kerül sor. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2017. május 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre: Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „TISZTA, VIRÁGOS KERÜLETÉRT DÍJRA”

„Tóth József-díj”
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V.31.) rendelete alapján a „Tóth József-díj” azon intézményvezető, intézményvezető-helyettes, vagy tagintézmény-vezető részére adományozható, aki a kerületben végzett intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi vagy tagintézmény-vezetői munkájával méltán nyerte el környezete elismerését vagy kimagasló eredményt ért el. A díj különösen a sikeres vezetői életmű elismeréseként adományozható. A „Tóth József-díj” évente egy személynek adható.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt. 
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a nyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2017. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11.

„Mihalik Sándor-díj”
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V.31.) rendelete alapján a „Mihalik Sándor-díj” azon pedagógusoknak adományozható, akik a kerületben az adományozást megelőző tanévben kimagasló színvonalú munkát, kiemelkedő tevékenységet végeztek. Évente legfeljebb kettő, a kerületben oktató pedagógusnak adományozható, és az „Év Pedagógusa” címmel jár együtt.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt. 
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a nyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2017. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11.

„Katona Péter-díj”
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V.31.) rendelete alapján a „Katona Péter-díj” évente legfeljebb két természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható, akik a kerületben a szociális munka területén olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel méltán nyerték el környezetük elismerését vagy kimagasló eredményt értek el. 
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt. 
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a nyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2017. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény XXII. Kerületi
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda
1221 Budapest, Városház tér 11.

„Munkácsy Károly-díj” 
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V.31.) rendelete alapján a „Munkácsy Károly-díj” évente legfeljebb kettő diáknak adományozható, akik a
• kerületi oktatási intézmények 7–18 éves tanulói,
• tanulmányi átlaguk az előző tanévben legalább 4,5-es,
• a rendelet szerinti kiemelkedő sporteredményt értek el az elfogadott, dokumentált, hitelesített és ellenőrizhető budapesti, országos vagy nemzetközi egyéni illetve csapatversenyeken.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt. 
A díj adományozására bárki tehet indoklással ellátott javaslatot az adatlapon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2017. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11.

„Zakariás József-díj”
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V.31.) rendelete alapján a „Zakariás József-díj” azon személyek, közösségek, csapatok részére adományozható, akik a kerület sportéletében magas színvonalú tevékenységet végeztek, illetve kiemelkedő eredményt értek el. A díjat évente egy személy vagy közösség kaphatja. 
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt. 
Az adományozásra írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot nyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2017. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11.

„Dr. Bálint Béla-díj”
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V.31.) rendelete alapján a „Dr. Bálint Béla-díj” díj azon természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható, akik a kerületi egészségügy javítása, fejlesztése érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el. A díj évente legfeljebb két személynek adományozható.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt. 
A díj adományozására írásban bárki tehet javaslatot a nyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2017. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11.

GRÁF ANTAL-DÍJ
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testülete 13/2016. (V. 31.) önkormányzati rendeletével megalapította a Gráf Antal-díjat.
A díj azon természetes, vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére adományozható, akik a kerület környezeti – természeti állapotának megőrzése, védelme, javítása, rehabilitációja érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el.
A díj egy személy részére adományozható.
A díj odaítéléséről a Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
A díj átadására a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen június 21-én kerül sor. A díjazott személyére bárki (magánszemély, intézmény, közösség) tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2017. március 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre: Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Főépítészi és Városrendezési Iroda, környezetvédelmi referens, 1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra írják rá, hogy: Javaslat „Gráf Antal-díjra”

A javaslattételi lehetőségeket minden díj esetében a következő linken belül érhetik el:

http://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/palyazatok