Új aszfaltburkolat a csatornázás után
A kerület képviselő-testülete száznegyvenmillió forintot különített el a szennyvízberuházás miatt leromlott utak teljes felújítására
2015-05-15

Száznegyvenmillió forintot csoportosított át a kerületi képviselő-testület Karsay Ferenc polgármester előterjesztésére, hogy helyreállítsák a szilárd burkolatú utak egy részét a csatornázás után. A BKISZ-projekt kivitelezői ugyanis ezt csak nyomvonalasan vállalták, vagyis csupán ott aszfaltoztak, ahol bontottak. A kerület támogatásának köszönhetően viszont azokban az utcákban, ahol ez elfogadhatatlan állapotokat okozna, teljes szélességben aszfaltoznak majd.

Egyre több utcában bontják fel a burkolatot, illetve ásnak hatalmas gödröket a kerületben, hogy bevezessék a szennyvízcsatornát. Ez sok kellemetlenséggel jár, de végre elérhetjük, hogy Budafok-Tétény szinte minden területéről csatornán keresztül, tisztítás után jusson el a szennyvíz a Dunába, nem terhelve a környezetet. A program neve, amelyhez csatlakoztunk: Budapest komplex integrált szennyvízelvezése projekt (BKISZ). Jelenleg ezzel valósul meg a szennyvízcsatorna az olyan utcákban is, ahol eddig nem volt szilárd burkolat. Gondot jelent azonban, hogy néhány olyan utcában, ahol korábban a szilárd burkolat már kiépült, a szennyvízcsatorna építése miatt a meglévő burkolat annyira tönkrement, hogy helyreállítása nyomvonalasan műszakilag nem elfogadható. Karsay Ferenc polgármester előterjesztésére ezért az önkormányzat azt javasolta a kerületi képviselő-testületnek, hogy ezekben az utcákban teljes szélességben valósítsák meg a helyreállítást. A már befejeződött, vagy befejezés közelében álló szakaszok közül a Diótörő és a Galamb utcában és a Vadász fordulóban szükséges a teljes felületű burkolat-helyreállítás. Várható viszont, hogy további utcák esetében is szükségessé válhat az útburkolat teljes felületű helyreállítása. Mivel azonban a BKISZ-beruházás támogatott műszaki tartalma csak a nyomvonalas helyreállítást támogatja, az önkormányzat vállalta, hogy a teljes szélességű szőnyegezés és nyomvonalas helyreállítás különbözetét saját forrásból biztosítja. Magyarán, nemcsak a felbontott sávban állítják helyre az utakat, hanem azok teljes szélességben kapnak új burkolatot. 

Budafok-Tétény önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta a javaslatot. A képviselők úgy döntöttek, hogy a 2015. évi költségvetésben a városüzemeltetési feladatok között szereplő „egyéb útfenntartásra” előirányzott pénzből 8 millió, a céltartalékok közül az önkormányzati bérlakások térítésének keretéből 7,3 millió forintot a tavalyi pénzmaradvány terhére, az aszfaltutak kátyúzására szánt keretből 9,7 millió forintot, az aszfaltjárdák javítására, nagyjavítására szánt összegből pedig 5 millió forintot csoportosítanak át az utak helyreállítására.

A BKISZ programban végzett szennyvízcsatorna-építések utáni helyreállításokra így összesen 30 millió forintot biztosítottak. A testület ugyanakkor felhatalmazta a polgármestert, hogy a beérkező igények és a Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda ajánlatokkal alátámasztott javaslata alapján döntsön, mely utcák burkolatfelújítását végezzék el a jóváhagyott keret terhére, és kösse meg az ehhez szükséges kivitelezői szerződést.

A polgármester ígéretet tett arra, hogy az áprilisban erre a célra tervezett 30 millió forinton kívül tovább jelentős összeget terveztet be a tavalyi költségvetés zárszámadásának elfogadása után. Ez meg is történt: Karsay Ferenc indítványára újabb 110 millió forint felhasználásáról döntött a képviselő-testület. Ezzel összesen a kerület 140 millió forintot különített el az aszfaltozásra. 

(VH)