Sikeres Társasházi Fórum a Városházán
A rendezvényre 20 közös képviselő fogadta el a Polgármesteri Hivatal meghívását. A fórum lehetőséget kínált arra, hogy a társasházakat érintő legfontosabb kérdéseket megvitassák.
2017-02-15

2017. február 23-án a Városháza Házasságkötő termében tartották a kerületi társasházak képviselői, és a kerületi közös képviselők részére szervezett Társasházi Tájékoztató Fórumot. Dr. Juhász Melinda, a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinetvezetője ismertette a társasházak szerveinek törvényességi felügyeletével kapcsolatos információkat, a katasztrófavédelem munkatársa pedig a kijelölt tűzoltósági felvonulási területen való parkolás témájáról tartott előadást a résztvevőknek. A rendőrkapitányság munkatársa a társasházakat érintő bűnmegelőzési tanácsokkal látta el a részvevőket, a Polgármesteri Hivatal részéről pedig részletes felvilágítást kaphattak a jelenlévők a közösségi együttélés helyi szabályairól.

 

2014. februárjától lépett hatályba a társasházi törvény módosítása, mely a jegyző hatáskörébe rendelte a társasházak törvényességi felügyeletét. Dr. Juhász Melinda, a Jegyzői Kabinet vezetője előadásában felvázolta a törvényességi felügyeleti eljárás szabályait és bemutatta az elmúlt közel három év tapasztalatait. Előadásában ismertette, hogy jellemzően a tulajdonostársak fordulnak a jegyzőhöz leginkább közösképviselővel kapcsolatos problémákkal. Felhívta a résztvevők figyelmét, hogy az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági, vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére.

A vizsgált beadványok mintegy 39%-a zárult felhívás kibocsátásával.  A legtöbb esetben a társasház jogszabályszerű működése ezt követően helyreállt. Az eddigi eljárások során a legtöbbször a társasházak szervezeti-működési szabályzatának módosítását kérte a hivatal.

 

Dr. Szántó János jegyző a fórumon megköszönte, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a társasházak közös képviselői kifejezetten együttműködőek voltak, a megoldáskeresésre törekedtek. A tűzoltóság munkatársa, Bori Zoltán tű. őrnagy felhívta a figyelmet, hogy minden társasháznak rendelkeznie kell tűzvédelmi szabályzattal. Ennek jelentőségét figyelemfelkető képekkel is demonstrálta. Elmondta, rendkívül fontos, hogy a közös használatú helyiséget a lakók ne torlaszolják el, ne tegyenek virágot a felvonási területekre, hiszen ezzel lassítják az esetleges tűzoltást. A rendőrségtől, Rácz Csaba bűnmegelőzési tanáccsal látta el a résztvevőket. Szoros együttműködésre buzdította a társasházak közös képviselőit.

 

Lovászné Borbás Erika, a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Csoportvezetője ismertette „a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről” szóló helyi önkormányzati rendeletet. Kiemelte, hogy „zajt keltő tevékenységet” mely napszakban, milyen határértékig lehet végezni a helyi önkormányzati rendelet szerint. Hangsúlyozta azt is, hogy üzemképtelen járművet közterület-használati hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tárolni. „Közterületi hozzájárulás”-t a gépjármű üzembentartója kérhet a tárolás helye szerinti önkormányzatnál.

Lovászné Borbás Erika felhívta a résztvevők figyelmét a köztisztaság jelentőségére, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésének fontosságára is. A Polgármesteri Hivatal a nagy érdeklődésre való tekintettel további fórumok szervezését tervezi.

A Promontor TV összefoglalója az eseményről: http://www.promontortv.hu/2017/02/20/tajekoztato-forum-a-keruleti-tarsashazak-kepviseloinek/