MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2015-05-28

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottsága nyílt pályázatot hirdet fiatal előadóművészek, valamint zene-, képző- és iparművészek számára azzal a céllal, hogy évente egy-egy tehetséges fiatal művész pályakezdését megkönnyítse, illetve a kerülethez való kötődésüket erősítse.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, amely adott év július 1-től a következő év június 30-ig tart.

Az ösztöndíj összege: kategóriánként havi bruttó: 40.000,-Ft, mely összeg adóköteles. Az ösztöndíj folyósítása havonta történik.

A művészeti ösztöndíj minden kategóriában évente csak egy-egy személynek ítélhető oda. Ha a művészeti ösztöndíjat valamelyik kategóriában nem ítélik oda senkinek, akkor bármely más kategóriában több személynek is odaítélhető az ösztöndíj azzal, hogy a három kategóriában mindösszesen három személy kaphat ösztöndíjat.

 

Pályázati feltételek:

Művészeti ösztöndíjban részesülhet az, aki megfelel az alábbi együttes feltételeknek:

a) 40. életévét még nem töltötte be,

b) diplomát szerzett valamely felsőfokú művészoktatási intézményben, vagy aki a pályázat kiírásának idején ezen intézmények valamelyikének 3., 4. vagy 5. éves hallgatója és

c) állandó lakcíme van a kerületben, vagy legalább 1 éve az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény, az önkormányzat által alapított gazdasági társaság dolgozója.

Zenei kategória: zeneszerzők, zeneművészek, vagy ilyen képzésben részt vevők számára. Pályázni lehet saját előadású zeneművet, vagy saját szerzeményt tartalmazó 1 db CD-vel, vagy DVD-vel.

További feltételek: az ösztöndíj ideje alatt legalább 2 alkalommal közreműködés kerületi koncerteken. Zeneszerzők esetében 2 önálló vokális vagy hangszeres mű komponálása kerületi együttesek számára.

Képző- és iparművész kategória: képző- és iparművészek, vagy ilyen képzésben részt vevők számára. Pályázni lehet a munkásságot bemutató portfolióval (eddigi alkotásokról fotók, műleírás, jövőbeli tervek, szakmai elképzelések).

További feltételek: az ösztöndíj lejárta után a pályázatot elnyert művész kiállításon szerepel a kerületben, melynek anyagából egy munkát a kerület számára felajánl egy leendő közgyűjtemény javára.

Előadóművészi kategória: színészek, ének- és táncművészek vagy ilyen képzésben részt vevők számára. A pályázónak 1 db CD-re vagy DVD-re rögzített, minimum 20 perces saját produkciót kell benyújtania.

További feltétel, hogy az ösztöndíj ideje alatt a nyertes pályázónak közreműködnie kell legalább 1 kerületi rendezvényen.

 

Minden pályázónak a pályázati kérelemhez csatolni kell:

- a megszerzett diploma másolatát, vagy a hallgatói jogviszony igazolását,

- a szakmai önéletrajzot,

- a személyi igazolvány és a lakcímkártya másolatát

 

Abban az esetben, ha a pályázó legalább 1 éve az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény, az önkormányzat által alapított gazdasági társaság dolgozója, úgy igazolás a munkaviszony fennállásáról.

Az ösztöndíj időtartama alatt az ösztöndíjat elnyertektől elvárás, hogy nyilvános szereplésükön, illetve katalógusokban, kiállításokon feltüntessék az ösztöndíjat adományozó nevét.

Amennyiben az ösztöndíjban részesülő a vele szemben támasztott elvárásoknak nem tesz eleget, köteles a részére folyósított ösztöndíjat visszafizetni az önkormányzatnak.

Az ösztöndíj odaítéléséről a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottsága dönt a polgármester által felkért szakmai zsűri javaslatának figyelembevételével. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 1. 17 óra

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2015. június 16.

A pályázat eredményéről minden pályázó írásban értesítést kap.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kapható a 229-26-87 telefonszámon.

 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Kabinet

1221 Budapest, Városház tér 11.

A borítékra kérjük ráírni: "Művészeti ösztöndíj".

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét az alábbiakra:

A művészeti ösztöndíj kereső tevékenységnek minősül. A gyermekgondozási segélyben részesülő pályázóra a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. 21. § (1) bekezdése vonatkozik.