Mindenki fontos!
ÁLLÁSPONT – Zugmann Péter alpolgármester
2017-02-14

Az önkormányzat vezetése úgy határozott, hogy a jövőben az eddiginél is jobban támaszkodik a lakossági igények felmérésére. Karsay Ferenc polgármester a költségvetés általános vitájában két közvélemény-kutatásra is hivatkozott a fejlesztési tervek megalapozásánál. Az egyik kifejezetten az ifjúság szokásainak és igényeinek felmérésére vállalkozott.

Hasznosítani kívánjuk azokat a külföldi tapasztalatokat is, amelyek az internet, a közösségi média és a mobileszközök felhasználásáról gyűltek össze a lakosság és a városvezetés párbeszédében.  Ezek azok a csatornák, amelyek a részvételi demokrácia erősítéséhez járulhatnak hozzá.  Azt várjuk a ma már széles körben elterjedt eszközök felhasználásától, hogy szélesebb kört tudunk bevonni a tervezésbe. Azonnali visszajelzést kaphatunk mind a tervekről, mind a kivitelezés esetleges hibáiról. Erősödhet az önkormányzattal szembeni bizalom, és különösen az ifjúság körében nőhet a közügyek iránti érdeklődés. Erősödhet a lokálpatriotizmus, a környezet iránti felelősség, a tulajdonosi szemlélet. Nőhet az elégedettség mind az önkormányzat tevékenységével, mind a kerületi életminőséggel kapcsolatban.

Nem most kezdődik ez a munka, hiszen az önkormányzat úttörő szerepet vállalt akkor, amikor mobiltelefonos alkalmazást fejlesztett ki a közterületi problémák (kátyúk, illegális szemétlerakások, sérült játszótéri játékok stb.) bejelentésére. A tapasztalatok nagyon jók, és az alkalmazás bővítését tervezzük. 

Az informatikai fejlesztésen kívül a költségvetés tervezetében több helyen is megjelenik ez a szemlélet. A közvélemény-kutatásokat folytatjuk. A környezetvédelmi koncepció idén esedékes megújításánál lesz a lakosságnak első ízben lehetősége a közvetlen beleszólásra. A problémák feltárásában várjuk elsősorban a segítséget és a részvételt. Ugyancsak a problémák eddiginél is jobb feltárását várjuk a közbiztonság terén.  A költségvetésben tervezzük négy mobil, bárhol felszerelhető közterület-figyelő kamera felszerelését. A helyük meghatározásában is számítunk a lakossági jelzésekre, és a kamerák száma a tapasztalatok függvényében bővíthető. 

Távlatokban a várostervezés, városrendezés, közterület-fejlesztés minden ágára kiterjesztenénk az azonnali visszajelzést lehetővé tevő, mindenki rendelkezésére álló eszközök felhasználását. Ez természetesen nemcsak a hivatali dolgozóktól, hanem a lakosságtól is új szemléletet követel. Közösen fogunk végigmenni egy tanulási folyamaton, amelynek a végén kerületünk, a „kisváros a nagyvárosban” még otthonosabbá válhat, és új tartalmat kap „mindenki fontos” jelszavunk.