Kerületi díjak
#NÉV?
2015-01-29

D?SZPOLG?RI KIT??NTETÉS

A kitüntetésben a kerületért végzett tevékenységükkel kiemelkedő életművet létrehozó, vagy a kerület polgárai számára különösen jelentős tevékenységet végző személyek részesülhetnek. A kitüntetés évente egy személynek adományozható.

A kitüntetés adományozásáról a díszpolgári kitüntetésben korábban részesült személyekből álló kuratórium javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

A kitüntetés átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat képviselő-testületének ünnepi ülésén. A díszpolgár személyére bárki tehet javaslatot. Az indoklással ellátott írásos javaslatokat legkésőbb 2015. január 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a következő címre:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Kabinet

1221 Bp., Városház tér 11.

A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat "D?SZPOLG?RI KIT??NTETÉS"-re


"KULTÚRA 22" díj

A díj a kerületi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai, vagy tagjai, valamint bármely más XXII. kerületi lakos számára adományozható, akik a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végeztek.

A díj életműért is adományozható. A díj évente legfeljebb két személy részére adományozható. A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat képviselő-testületének ünnepi ülésén. A díjazott személyekre bárki tehet javaslatot.

Az indoklással ellátott írásos javaslatokat legkésőbb 2015. január 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a következő címre:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Kabinet

1221 Bp., Városház tér 11.

A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat "KULTÚRA 22" díjra


"BUDAFOK-TÉTÉNY KÖZBIZTONS?G?ÉRT" díj

A díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület közbiztonságának javítása érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek. A díj évente legfeljebb két személynek adományozható.

A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat képviselő-testületének ünnepi ülésén. A díjazott személyekre bárki tehet javaslatot.

Az indoklással ellátott írásos javaslatokat legkésőbb 2015. január 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a következő címre:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Kabinet

1221 Bp., Városház tér 11.

A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat "BUDAFOK-TÉTÉNY KÖZBIZTONS?G?ÉRT" díjra


"Az Év Budafok-Tétényi Vállalkozója" díj

A díj azon kerületi székhellyel/telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vezető tisztségviselője részére adományozható, aki legalább 3 éve sikeresen működik, stabil, eredményes gazdálkodást tud felmutatni, a kerületben szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség, aki tevékenységével hozzájárul a kerület fejlődéséhez, hírnevéhez és a kerületi vállalkozások megbecsüléséhez. A díj azon vállalkozó részére ítélhető oda, aki a közterheket maradéktalanul megfizette, illetve ellene büntetőeljárás nincsen folyamatban. A díj évente egy vállalkozó részére adományozható. A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat képviselő-testületének ünnepi ülésén. A díjazott személyekre bárki tehet javaslatot.

Az indoklással ellátott írásos javaslatokat legkésőbb 2015. január 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a következő címre: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Kabinet, 1221 Bp., Városház tér 11.

A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat "AZ ÉV BUDAFOK-TÉTÉNYI V?LLALKOZ?“JA" díjra


KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT D?J

A díj azon természetes, vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére adományozható, akik a kerület környezeti - természeti állapotának megőrzése, védelme, javítása, rehabilitációja érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el.

A díj két személy részére adományozható.

A díj odaítéléséről a Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

A díj átadására március 15-e alkalmából rendezett ünnepi testületi ülés keretében kerül sor.

A díjazottak személyére bárki (magánszemély, intézmény, közösség) javaslatot tehet.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2015. január 31-ig, írásban kell benyújtani a következő címre:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal, Főépítészi és Városrendezési Iroda, környezetvédelmi referens, 1221 Budapest, Városház tér 11.

A borítékra írják rá, hogy: "Környezetvédelemért" díj.


"Tóth József"díj

A "Tóth József"díj azon intézményvezető részére adományozható, aki a kerületben végzett intézményvezetői munkájával méltán nyerte el környezete elismerését vagy kimagasló eredményt ért el. A díj különösen a sikeres intézményvezetői életmű elismeréseként adományozható. Évente egy személynek adható, mely emlékéremmel, oklevéllel, pénzjutalommal és az "Év Intézményvezetője" címmel jár együtt.

A díjat kerületünk polgármestere a március 15-e alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen adja át.

A kitüntetésre és az elismerő cím adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot, melyet a polgármesterhez kell benyújtani 2015. január 31-ig.

Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda 1221 Budapest, Városház tér 11.


"Mihalik Sándor"díj

A "Mihalik Sándor"díj azon pedagógusoknak adományozható, akik a kerületben az adományozást megelőző tanévben kimagasló színvonalú munkát, kiemelkedő tevékenységet végzett. Évente legfeljebb négy, a XXII. kerületben oktató pedagógusnak adható, mely emlékéremmel, oklevéllel, pénzjutalommal és az "Év Pedagógusa" címmel jár együtt.

A díjat kerületünk polgármestere a március 15-e alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen adja át.

A kitüntetésre és elismerő cím adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot, melyet a polgármesterhez kell benyújtani 2015. január 31-ig.

Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi

Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda 1221 Budapest, Városház tér 11.


"Jó tanuló, jó sportoló" díj

A "Jó tanuló, jó sportoló" díj évente legfeljebb három diáknak adományozható, akik a

"? kerületi köznevelési intézmények 7-18 éves tanulói,

"? tanulmányi átlaguk az előző tanévben legalább 4,5,

"? a rendelet szerinti kiemelkedő sporteredményt értek el az elfogadott, dokumentált, hitelesített és ellenőrizhető országos és nemzetközi egyéni és/ vagy csapatversenyeken.

A díjat, mely emlékéremmel, oklevéllel és pénzjutalommal jár együtt, kerületünk polgármestere a március 15-e alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen adja át.

A díj adományozására a köznevelési intézmények nevelő testülete és/vagy a sportegyesület vezetése a rendelet 2. mellékletét képező adatlapon (az adatlap letölthető www.budafokteteny.hu honlapról ) tehet írásban javaslatot, melyet a polgármesterhez kell benyújtani 2015. január 31-ig.

Postacím: Budafok-Tétény XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda 1221 Budapest, Városház tér 11.


"Sport 22" díj

A "Sport 22" díj azon személyek, közösségek, csapatok részére adományozható, akik a XXII. kerület sportéletében magas színvonalú tevékenységet végeztek, illetve kiemelkedő eredményt értek el. A díjat évente legfeljebb két személy vagy közösség kaphatja, mely emlékéremmel, oklevéllel és pénzjutalommal jár együtt. A díjat kerületünk polgármestere a március 15-e alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen adja át.

A díjra írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot 2015. január 31-ig.

Postacím: Budafok-Tétény XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda 1221 Budapest, Városház tér 11.


"Szociális Munkáért" díj

A díj évente legfeljebb két természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható, akik a kerületben a szociális munka területén olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel méltán nyerték el környezetük elismerését vagy kimagasló eredményt értek el.

A díj adományozására írásban bárki tehet javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell a tevékenység és az eredmény részletes leírását.

A díjat a polgármester a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepségen adja át. A díjjal adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

A javaslatokat 2015. január 31-ig, két példányban kérjük eljuttatni a következő címre: Budafok-Tétény, Budapest XXII. Kerületi

Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda 1221 Budapest, Városház tér 11.


"Egészségügyért" díj

Az "Egészségügyért" díj évente két természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható, akik a kerületi egészségügy javítása, fejlesztése érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el.

A díj évente legfeljebb két személynek adományozható, melyet a polgármester a Semmelweis Ignác születésének évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen ad át. A díj oklevéllel és pénzjutalommal jár együtt.

A díj adományozására írásban bárki tehet javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell a tevékenység és az eredmény részletes leírását.

A javaslatokat 2015. január 31-ig, két példányban kérjük eljuttatni a következő címre: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi

Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda 1221 Budapest, Városház tér 11.