Újabb fontos határidő: számviteli beszámoló, tao
2014-05-28

Ezúttal a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásokat és a társaságiadó-alanyokat érintő fontos határidő közeleg. Előbbieknek számviteli beszámolójukat kell közzétenni június 2-ig, utóbbiaknak a tavalyi társaságiadó-kötelezettségükkel is el kell elszámolni. Akik nem tarják be a határidőt, akár másfél millió forint bírságot, végső esetben pedig adószámuk törlését kockáztatják.

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknak általános esetben minden év május 31-ig

elektronikus formában kell közzétenniük éves számviteli beszámolójukat. A nyilvános adatok

nemcsak a piaci szereplőknek nyújtanak naprakész információkat üzleti partnereikről, hanem

átláthatóbb piaci viszonyokat teremtenek, és védik a hitelezők érdekeit is.

Mivel május 31. az idén hétvégére esik, a beszámolót a Kormányzati Portálon

(www.magyarorszag.hu) keresztül június 2-ig kell feltölteni.

Azokat a cégeket amelyek ezt elmulasztják, 500 ezer forintig terjedő bírsággal szankcionálja a

NAV. Amennyiben a vállalkozás további 30 napon belül sem teljesíti közzétételi

kötelezettségét, a mulasztási bírság 1 millió forinttal emelkedik, újabb 60 nap elteltével pedig

a NAV felfüggesztés nélkül, hivatalból törli az adószámot és a cégbíróságnál kezdeményezi a

cég megszűntetését. Tavaly 49 ezer budapesti és Pest megyei vállalkozás mulasztott, és az

eredménytelen felszólítások után végül 7 ezernek törölte az adószámát a NAV.

A fentiektől eltérő szabályok vonatkoznak a civil szervezetekre, ezzel kapcsolatban a NAV

honlapján 2014. május 23-án közzétett alábbi tájékoztató nyújt eligazítást:

http://nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/2013_evi_beszamolo_letetbe_helyezese.html

Május 31. (az idén június 2.) a társaságiadó-alanyok számára is fontos adózási határidő.

Főszabály szerint eddig az időpontig kell benyújtani az előző évre vonatkozó társaságiadó-

bevallást és megfizetni az adót. A határidő elmulasztása 500 ezer forintig terjedő mulasztási

bírságot von maga után.

Egyes szervezeteknek (mint az alapítvány, közalapítvány, egyesület,

köztestület, egyházi jogi személy, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény, az európai területi együttműködési

csoportosulás és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény) lehetőségük van arra, hogy

amennyiben vállalkozási tevékenységből nem származott bevételük, vagy azzal kapcsolatban

költséget, ráfordítást nem számoltak el, akkor a társaságiadó-bevallást a 1301 jelű

nyilatkozattal váltsák ki. A bevallást helyettesítő nyilatkozatot szintén a fenti határnapig kell

benyújtani.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága