AJ?NDÉK MUSK?TLI AZ ÖNKORMÁNYZATT?“L
2014-10-21

Budafok-Tétény Önkormányzata minden évben nagy hangsúlyt fektet a kerület virágosítására, ezért - a lakosság nagy örömére - ősz végén évről évre kiosztjuk a közterületekről beszedett muskátlikat. Minden kerületi lakos - előzetes jelentkezést követően - térítésmentesen veheti át a muskátlikat átteleltetésre, későbbi kiültetésre.
Az 520 tő muskátlit november 5-én és 6-án a Városháza udvarán lehet átvenni.

Igénylés, előzetes jelentkezés:
- Kérjük, a muskátlik iránti igényt előzetesen aviragositas@bp22.hue-mail címen szíveskedjenek jelezni. Az e-mailben adják meg az igénylő nevét, lakcímét, telefonos elérhetőségét és az igényelt muskátlik darabszámát.

- Az előzetes jelentkezés határideje: 2014. november 03. (hétfő)
Az átvétel időpontja: 2014. november 5. (szerda), 13.00-18.00 és november 6. (csütörtök) 08.00-12.00 A helyszín: Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hátsó udvara (1221 Budapest, Városház tér 11.)

A virágokat cserép nélkül adjuk át, ezért kérjük, szállításra alkalmas cserepet, ládát vagy zacskót feltétlen hozzanak magukkal!

Az akció célja, hogy ösztönözzük a lakosságot a kerület felvirágoztatására, hogy minél több ház, előkert, kert legyen szebb és virágosabb a kerületben.
További információ, részletes tájékoztatás Ring Diánánál, az 1/229-2611/258-as telefonszámon vagy aviragositas@bp22.hue-mail címen kérhető.