Választási tájékoztató
2014-01-13

Tisztelt Választópolgárok!

2014. január 1-jétőlminden magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti annak rögzítését a központi névjegyzékben, hogy

¡ a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik,

¡ fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel a választójoga gyakorlásához,

¡ a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja, valamint

¡ az Európai Unió más tagállamának állampolgára a fentieken kívül azt is kérheti, hogy az EP-választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele, továbbá

¡ a fenti névjegyzéki bejegyzések törlését vagy módosítását is kérheti.

A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek a Nemzeti Választási Iroda felületén online módon benyújthatók, de PDF formátumban is letölthetők a választások hivatalos honlapjáról.

A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár a lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes helyi választási irodánál benyújthatja. Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes helyi választási irodához nyújtható be, vagy akinek nincs lakóhelye, az a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes helyi választási irodához nyújthatja be a kérelmet.

Azok a Magyarországon élő választópolgárok, akik nem rendelkeznek települési szintű bejelentett lakóhellyel sem, a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet levélben vagy elektronikus úton a Nemzeti Választási Irodához (1397 Budapest, Pf.: 547.), személyesen vagy levélben bármely helyi választási irodához benyújthatják.

Azokat a magyar állampolgárságú választópolgárokat, akik magyarországi lakcímmel nem rendelkeznek, kérelmükre a Nemzeti Választási Iroda veszi fel a központi névjegyzékbe. A regisztrációhoz érvényes magyar személyi azonosító, érvényes magyar útlevél, honosítási okirat vagy állampolgársági bizonyítvány szükséges. A névjegyzékbe vételi nyomtatvány letölthető a választások hivatalos honlapjáról, vagy ugyanott az on-line regisztrációra is lehetőség van.

A XXII. kerületben lakcímmel rendelkező választópolgárok kérelmüket benyújthatják

levélben: Helyi Választási Iroda 1221 Budapest, Városház tér 11.

személyesen: Helyi Választási Iroda 1221 Budapest, Városház tér 11. 1. emelet,43-as szoba anyakönyvezetők

Telefonon érdeklődni a 229-2611/157. melléken Wintsche-Mikesch Imrénénél lehet.

dr. Szántó János

HVI/OEVI vezetője