Kerületi díjak
2014-01-23

D?SZPOLG?RI KIT??NTETÉS

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 30/2009. (XI. 24.) Ör. rendelete alapján meghirdeti a Budapest XXII. kerület - Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep - Díszpolgára kitüntetést.

A kitüntetésben a kerületért végzett tevékenységükkel kiemelkedő életművet létrehozó, vagy a kerület polgárai számára különösen jelentős tevékenységet végző személyek részesülhetnek. A kitüntetés évente egy személynek adományozható.

A kitüntetés adományozásáról a díszpolgári kitüntetésben korábban részesült személyekből álló kuratórium javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

A kitüntetés átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat képviselő-testületének ünnepi ülésén. A díszpolgár személyére bárki tehet javaslatot.

Az indoklással ellátott írásos javaslatokat legkésőbb 2014. január 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a következő címre:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat

Polgármesteri Kabinet

1221 Bp., Városház tér 11.

A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat D?SZPOLG?RI KIT??NTETÉS-re

KULTÚRA 22 díj

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 30/2009. (XI. 24.) Ör. rendelete alapján meghirdeti a Kultúra 22 díjat.

A díj a kerületi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai vagy tagjai, valamint bármely más XXII. kerületi lakos számára adományozható, akik a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végeztek.

A díj életműért is adományozható. A díj évente legfeljebb két személy részére adományozható. A díj odaítéléséről a Kulturális, Sport- és Turisztikai Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat képviselő-testületének ünnepi ülésén. A díjazott személyekre bárki tehet javaslatot.

Az indoklással ellátott írásos javaslatokat legkésőbb 2014. január 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a következő címre:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat

Polgármesteri Kabinet

1221 Bp., Városház tér 11.

A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat KULTÚRA 22 díjra.


BUDAFOK-TÉTÉNY KÖZBIZTONS?G?ÉRT díj

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 30/2009. (XI. 24.) Ör. rendelete alapján meghirdeti a Budafok-Tétény Közbiztonságáért díjat.

A díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület közbiztonságának javítása érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek. A díj évente legfeljebb két személynek adományozható.

A díjak odaítéléséről a Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat képviselő-testületének ünnepi ülésén. A díjazott személyekre bárki tehet javaslatot.

Az indoklással ellátott írásos javaslatokat legkésőbb 2014. január 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a következő címre:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat

Polgármesteri Kabinet

1221 Bp., Városház tér 11.

A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat BUDAFOK-TÉTÉNY KÖZBIZTONS?G?ÉRT díjra.

Az Év Budafok-Tétényi Vállalkozója díj

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 30/2009. (XI. 24.) Ör. rendelete alapján meghirdeti Az Év Budafok-Tétényi Vállalkozója díjat.

A díj azon kerületi székhellyel/telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vezető tisztségviselője részére adományozható, aki legalább 3 éve sikeresen működik, stabil, eredményes gazdálkodást tud felmutatni, a kerületben szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség, aki tevékenységével hozzájárul a kerület fejlődéséhez, hírnevéhez és a kerületi vállalkozások megbecsüléséhez. A díj azon vállalkozó részére ítélhető oda, aki a közterheket maradéktalanul megfizette, illetve ellene büntetőeljárás nincsen folyamatban. A díj évente egy vállalkozó részére adományozható. A díjak odaítéléséről a Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat képviselő-testületének ünnepi ülésén. A díjazott személyekre bárki tehet javaslatot.

Az indoklással ellátott írásos javaslatokat legkésőbb 2014. január 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a következő címre:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat

Polgármesteri Kabinet

1221 Bp., Városház tér 11.

A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat Az Év Budafok-Tétényi Vállalkozója díjra.


Tóth József Díj

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 30/2009. (XI.24.) Ör. sz. rendelete alapján a Tóth József Díj azon intézményvezető részére adományozható, aki a kerületben végzett intézményvezetői munkájával méltán nyerte el környezete elismerését, vagy kimagasló eredményt ért el. A díj különösen a sikeres intézményvezetői életmű elismeréseként adományozható. Évente egy személynek adható, mely emlékéremmel, oklevéllel, pénzjutalommal és az Év Intézményvezetője címmel jár együtt.

A díjat kerületünk polgármestere a március 15-e alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen adja át.

A kitüntetésre és az elismerő cím adományozására - írásban - bárki tehet indoklással ellátott javaslatot, melyet a polgármesterhez kell benyújtani 2014. január 31-ig.

Postacím:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi

Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11.

Mihalik Sándor Díj

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 30/2009. (XI.24.) Ör. sz. rendelete alapján a Mihalik Sándor Díj azon pedagógusoknak adományozható, akik a kerületben az adományozást megelőző tanévben kimagasló színvonalú munkát, kiemelkedő tevékenységet végeztek. Évente legfeljebb négy, a XXII. kerületben oktató pedagógusnak adható, mely emlékéremmel, oklevéllel, pénzjutalommal és az Év Pedagógusa címmel jár együtt.

A díjat kerületünk polgármestere a március 15-e alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen adja át.

A kitüntetésre és elismerő cím adományozására - írásban - bárki tehet indoklással ellátott javaslatot, melyet a polgármesterhez kell benyújtani 2014. január 31-ig.

Postacím:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi

Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda,

1221 Budapest, Városház tér 11.

Jó tanuló, jó sportoló díj

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 30/2009. (XI. 24.) Ör. sz. rendelete alapján a Jó tanuló, jó sportoló díj évente legfeljebb három diáknak adományozható, akik a

  • kerületi köznevelési intézmények 7-18 éves tanulói,
  • tanulmányi átlaguk az előző tanévben legalább 4,5,
  • a rendelet szerinti kiemelkedő sporteredményt értek el az elfogadott, dokumentált, hitelesített és ellenőrizhető országos és nemzetközi egyéni és/vagy csapatversenyeken.

A díjat, mely emlékéremmel, oklevéllel és pénzjutalommal jár együtt, kerületünk polgármestere a március 15-e alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen adja át.

A díj adományozására a köznevelési intézmények nevelőtestülete és/vagy a sportegyesület vezetése a rendelet 2. mellékletét képező adatlapon (az adatlap letölthető a felhívás alatt) tehet írásban javaslatot, melyet a polgármesterhez kell benyújtani 2014. január 31-ig.

Postacím: Budafok-Tétény XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda,

1221 Budapest, Városház tér 11.

Sport 22 díj

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 30/2009. (XI.24.) Ör. sz. rendelete alapján a Sport 22 díj azon személyek, közösségek, csapatok részére adományozható, akik a XXII. kerület sportéletében magas színvonalú tevékenységet végeztek, illetve kiemelkedő eredményt értek el. A díjat évente legfeljebb két személy vagy közösség kaphatja, mely emlékéremmel, oklevéllel és pénzjutalommal jár együtt. A díjat kerületünk polgármestere a március 15-e alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen adja át.

A díjra - írásban - bárki tehet indoklással ellátott javaslatot 2014. január 31-ig.

Postacím:

Budafok-Tétény XXII. Kerületi

Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda,1221 Budapest, Városház tér 11.

Egészségügyért díj

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 30/2009. (XI. 24.) Ör. sz. rendelete alapján az Egészségügyért díj évente két természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható, akik a kerületi egészségügy javítása, fejlesztése érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el.

A díj évente legfeljebb két személynek adományozható, melyet a polgármester a Semmelweis Ignác születésének évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen ad át. A díj oklevéllel és pénzjutalommal jár együtt.

A díj adományozására írásban bárki tehet javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell a tevékenység és az eredmény részletes leírását.

A javaslatokat 2014. január 31-ig, két példányban kérjük eljuttatni a következő címre:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda,
1221 Budapest, Városház tér 11.


Szociális Munkáért díj

A Budapest XXII. kerületi kitüntetések, díjak és elismerő címek alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 30/2009. (XI. 24.) Ör. sz. rendelet alapján 2014-ben is átadják a Szociális Munkáért díjat. A díj évente legfeljebb két természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható, akik a kerületben a szociális munka területén olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel méltán nyerték el környezetük elismerését vagy kimagasló eredményt értek el.

A díj adományozására - írásban - bárki tehet javaslatot. A javaslatnak tartalmaznia kell a tevékenység és az eredmény részletes leírását.

A díjat a polgármester a Szociális munka napja alkalmából rendezett ünnepségen adja át. A díjjal adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

A javaslatokat 2014. január 31-ig, két példányban kérjük eljuttatni a következő címre:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi

Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda,1221 Budapest, Városház tér 11.

KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT D?J

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata képviselő-testülete 30/2009. (XI. 24.) Ör. számú rendeletével megalapította a Környezetvédelemért díjat.

A díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok részére adományozható, akik a kerület környezeti-természeti állapotának megőrzése, védelme, javítása, rehabilitációja érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el.

A díj két személy részére adományozható.

A díj odaítéléséről a Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

A díj átadására a március 15-e alkalmából rendezett ünnepi testületi ülés keretében kerül sor.

A díjazottak személyére bárki (magánszemély, intézmény, közösség) javaslatot tehet.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2014. január 31-ig, írásban kell benyújtani a következő címre:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal

Főépítészi és Városrendezési Iroda, környezetvédelmi referens

1221 Budapest, Városház tér 11.

A borítékra írják rá, hogy: Környezetvédelemért díj.