TÁJÉKOZTATÓ
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról
2013-08-27

A a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet alapján a gázberendezéssel rendelkező ingatlantulajdonosok kötelesek elvégeztetni a gázvezetékek és gázberendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát.

A 2012. szeptember 1. előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni:

a)az 1981. január 1.előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31-ig,

b)az 1981. január 1. és 1993. december 31. közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31-ig,

c)az 1994. január 1. és 2003. december 31. közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig,

d)a 2004. január 1. és 2012. szeptember 1. közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a) - c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31. után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig.

A rendelet előírja továbbá, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles

a)a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy 2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben, és ezt követően ötévente,

b)a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy 2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben, és ezt követően tízévente elvégeztetni.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti. A gázszerelők listája a http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok oldalon, a "Felülvizsgálatra jogosult gázszerelők" menüpontban érhető el.

A gázszerelő a műszaki-biztonsági felülvizsgálat során ellenőrzi az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket, amiről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv egy példányát át kell adnia - igazolható módon - az ingatlan tulajdonosának, amit az ingatlan tulajdonosa köteles a következő felülvizsgálatot követő 30 napig megőrizni.