Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep - KÖZLEMÉNY - környezetvédelmi hatósági eljárás
2013-06-21Az ügy tárgya: A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep KTVF: 13145-2/2012. számú környezetvédelmi engedélyének módosítására irányuló eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.


Az ügy iktatási száma: KTVF: 34477/2013


Az eljárás megindításának napja: 2013. június 7.


Az ügyintézési határidő: 3 hónap


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.


Az ügyintéző neve és elérhetősége: Farkas Ildikó

Tel: 06-1/478-4400

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. (1211 Budapest, Nagy Duna sor 2.) a Budapest XXI. kerületi 210007/2 hrsz.-ú ingatlanon (természetben 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2. szám alatt) lévő Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésére KTVF: 13145-2/2012. számú környezetvédelmi engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik.


A Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út 23-27.) 2013. május 15. napján kelt a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség) 2013. június 6. napján érkeztetett beadványával az engedélyes, illetőleg üzemeltető személyének változása miatt kérte az Engedély módosítását.


A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:


Budapest I., II., III., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XVIII., XIX., XX., XXI. és XXII. kerületek és Nagykovácsi közigazgatási határán belül.


Tájékoztatásul közlöm, hogy a Felügyelőség az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntései lehetnek:


  • kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,

  • ha a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, ezért a kérelmet elutasítja.


A Felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy kérelemre vonatkozóan a közlemény megjelenését követő harminc napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.


A Felügyelőség a közleményt a hivatalában, a honlapján (kdvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi.


Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Felügyelőség Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagydiófa utca 10-12.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.